Δήμοι: Παράθυρο για μόνιμες προσλήψεις των συμβασιούχων - Diogenis Press

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Home Top Ad

Post Top Ad

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

Δήμοι: Παράθυρο για μόνιμες προσλήψεις των συμβασιούχων
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών ανάβει το πράσινο φώς για μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο! Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι «είχε επιβληθεί αναστολή προσλήψεων στο δημόσιο και τους ΟΤΑ, με αποτέλεσμα οι διαδικασίες διορισμού επιτυχόντων σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ να μην εξελιχθούν κατά τη συνήθη πορεία, αλλά να ολοκληρωθούν με μακροχρόνια καθυστέρηση. Ως συνέπεια του γεγονότος αυτού, οι προσωρινά απασχολούμενοι στους ΟΤΑ α΄ βαθμού βάσει προσωρινών πινάκων επιτυχίας, παρέμειναν στις θέσεις τους για χρονικό διάστημα πολύ πέραν του προβλεπομένου τετραμήνου και για σειρά ετών καλύπτοντας πάγιες ανάγκες των φορέων, ακόμη και αν δεν συμπεριλαμβάνονταν στους οριστικούς πίνακες διοριστέων.

Δεδομένης της υποστελέχωσης των ΟΤΑ, παρέχεται πλέον η δυνατότητα πρόσληψης του προσωπικού αυτού, προκειμένου να αξιοποιηθεί η μακρόχρονη εργασιακή εμπειρία του για την κάλυψη κενών θέσεων ή νέων θέσεων που θα συσταθούν λόγω υπηρεσιακών αναγκών. Για την υπαγωγή των προσωρινώς απασχοληθέντων στη ρύθμιση αυτή, θα πρέπει απαραιτήτως η πρόσληψη βάσει προσωρινού πίνακα κατάταξης να έχει διενεργηθεί το χρονικό διάστημα από 1.1.2008 έως 31.12.2010. Υπάγονται στη ρύθμιση προσληφθέντες, οι οποίοι απολύθηκαν ή απολύθηκαν και επανήλθαν κατ’ εφαρμογή του».

Με το ν. 3833/2010 είχε επιβληθεί αναστολή προσλήψεων στο δημόσιο και τους ΟΤΑ. Οι προσωρινά απασχολούμενοι στους ΟΤΑ α΄ βαθμού βάσει προσωρινών πινάκων επιτυχίας, παρέμειναν στις θέσεις τους για χρονικό διάστημα πολύ πέραν του προβλεπομένου τετραμήνου και για σειρά ετών κάλυπταν πάγιες ανάγκες των φορέων, ακόμη και αν δεν συμπεριλαμβάνονταν στους οριστικούς πίνακες διοριστέων. Στο μεταξύ το ΑΣΕΠ θα καταρτίσει πίνακες υποψηφίων ανά κατηγορία, κλάδο/ειδικότητα/υπηρεσία απασχόλησης και Περιφερειακή Ενότητα, βάσει της βαθμολογίας που έλαβαν στους οριστικούς πίνακες κατάταξης της οικείας προκήρυξης του ΟΤΑ α’ βαθμού.
Οι πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι ΟΤΑ α’ βαθμού της χώρας, ιδίως των ειδικοτήτων/κλάδων των υποψηφίων. Αμέσως μετά οι ΟΤΑ θα πρέπει να αποστείλουν προς το Υπουργείο αίτημα κάλυψης των θέσεων αυτών.

Πηγή:alphafreepress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad