Διαγραφή της ΑΕΣ Κιάτου από το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών" - Diogenis Press

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Home Top Ad

Post Top Ad

Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017

Διαγραφή της ΑΕΣ Κιάτου από το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών"

Θωράκιση της διαφάνειας, της
δημοκρατικής διοίκησης και των συνεταιριστικών αρχών και αξιών Με την τροπολογία που κατατέθηκε και ενσωματώθηκε τελικώς στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων,θωρακίζεται η εφαρμογή του Άρθρου 33του Ν. 4384/2016(Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου), το οποίο αφορά τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ). Η τροπολογία αφορά την καταρχήν πρόβλεψη για την προσαρμογή των ΑΕΣ στις διατάξεις του νόμου, σύμφωνα με τον οποίο, αγροτικός συνεταιρισμός δεν μπορεί να κατέχει ως μέτοχος σε μια αγροτική εταιρική σύμπραξη (ΑΕΣ) ποσοστό άνω του 20% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται επίσης η αναλογικότητα στην δημοκρατική διοίκηση από τους μετόχους και παράλληλα αποτρέπονταικαταστάσεις δεσπόζουσας θέσης ή και χειραγώγησης της γενικής συνέλευσης. Με άλλα λόγια, διασφαλίζονται μία σειρά βασικές συνεταιριστικές αρχές[1]καθώς και οι συνεταιριστικές ηθικές αξίες της εντιμότητας, της διαφάνειας,της κοινωνικής υπευθυνότητας και της φροντίδας για τους άλλους. Πιο συγκεκριμένα, το Άρθρο 13 παράγραφος 7 του προαναφερόμενου σχεδίου νόμου που ψηφίστηκε εχτές στο κοινοβούλιο, αφορά τις κεντρικές συνεταιριστικές ενώσεις και τις κοινοπραξίες αγροτικών συνεταιρισμών, οι οποίες, επειδή δεν συμμορφώθηκαν με την 6μηνη προθεσμία που τους έθετε ο Ν. 4384/2016, λύονται άμεσα. Για τον ίδιο λόγο ο νομοθέτης είχε υποχρέωση,για λόγους ίσης μεταχείρισης να πράξει το ίδιο και για τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), οι οποίες δεν συμμορφώθηκαν με την όσα ορίζονται στον Ν. 4384/2016. Στην περίπτωση των ΑΕΣ απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης από δύο Υπουργούς, οι οποίοι αφού διαπιστώσουν την παρανομία,τις θέτουν υποχρεωτικά σε εκκαθάριση και μάλιστα κατόπιν εισηγήσεως της Εποπτικής Αρχής του Υπουργείου, που ελέγχει την νόμιμη λειτουργία των συνεταιρισμών. Αυτό σημαίνει ότι κατ΄ εξαίρεση στις ΑΕΣ που λειτουργούν παράνομα, δίνεται η δυνατότητα να συμμορφωθούν με τον νόμο. Αν ωστόσο δεν συμμορφωθούν, τότε λύονται. Από την άλλη, είναι σαφές ότι η εν λόγω διάταξη ισχύει για όλες τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), της χώρας. Αναρωτιέται επομένως κάθε καλόπιστος πολίτης για ποιον λόγο έχει προκύψει όλος αυτός ο θόρυβος στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και για ποιους λόγους κάποιοι αρνούνται την εφαρμογή του νόμου, όταν επί έναν χρόνο η Εποπτική Αρχή του Υπουργείου, με σωρεία εγγράφων τούς επισημαίνει ότι πρέπει να συμμορφωθούν στον νόμο, διαφορετικά θα τούς διαγράψει από το Μητρώο, με συνέπεια την μη έκδοση βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας καθώς και άλλων κυρώσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 4/4/2017 (με αριθμό πρωτοκόλλου 745/38547) προς την ΑΕΣ Κιάτου (με κοινοποίηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου), στο οποίο ζητείται από την ΑΕΣ Κιάτου να προσαρμόσει το μετοχολόγιο, όπως ορίζει ο Ν. 4384/2016. Στο ίδιο έγγραφο διατυπώνονται επίσης και μια σειρά παρατηρήσεις που προκύπτουν μετά από έλεγχο που έχει διενεργηθεί στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών, οι οποίες αφορούν τους συμμετέχοντες συνεταιρισμούς. Συγκεκριμένα αναφέρεται στο έγγραφο ότι: · Πέντε (5) αγροτικοί συνεταιρισμοί δεν ήταν ποτέ εγγεγραμμένοι στο Μητρώο · Οκτώ (8) έχουν χαρακτηριστεί ως ανενεργοί · Δώδεκα (12) δεν έχουν επικαιροποιήσει την τακτική ετήσια δήλωσή τους στο Μητρώο (μέχρι 30/06/2016) ως όφειλαν · Δύο (2) είναι δασικοί συνεταιρισμοί και δεν θεωρούνται αγροτικοί συνεταιρισμοί. Το συμπέρασμα είναι αβίαστο και προφανές: ένας σημαντικός (δυστυχώς) αριθμός συνεταιρισμών που συμμετέχουν στην Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη (ΑΕΣ) Κιάτου, δεν πληροί τις διατάξεις του Άρθρου 33 του Ν. 4384/2016. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το προαναφερόμενο έγγραφο ενημερώνονται οι αρμόδιοι ότι από 1 Μαΐου 2017 η ΑΕΣ Κιάτου θα διαγραφεί από το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών. Θεωρούμε ότι από τα παραπάνω είναι προφανή τα εξής: Καταρχήν ούτε η κυβέρνηση, ούτε οι βουλευτές της Κορινθίας, και ιδιαιτέρως η κ. Μ. Θελερίτη η οποία όπως είναι γνωστό κατάγεται από αγροτική περιοχή και οικογένεια αγροτών και αγροτισσών, στοχεύει ή επιθυμεί να κλείσει οποιαδήποτε Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη. Στόχος της κυβέρνησης είναι να ενισχύσει την διαφάνεια, να αντιμετωπίσει παθογένειες του παρελθόντος και φαινόμενα που είχαν συντελέσει στην απαξίωση των συνεταιρισμών, να αποτρέψει την κατάχρηση εξουσίας από μέλη των συνεταιρισμών ή των διοικητικών τους συμβουλίων και κυρίως να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό νομικό πλαίσιο προκειμένου οι μικροί αγρότες και αγρότισσες να δημιουργήσουν συνεταιριστικές επιχειρήσεις στο πνεύμα του συνεργατισμού και της κοινωνικής οικονομίας, στηριζόμενοι και στηριζόμενες σε οικονομικά υγιείς βάσεις. Ως εκ τούτου είναι προφανές ότι ο θόρυβος που δημιουργήθηκε με αφορμή την τροπολογία που κατέθεσε η βουλεύτρια Κορινθίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Μ. Θελερίτη, κυρίως επιχειρεί να συσκοτίσει την αλήθεια σχετικά με τις ΑΕΣ που δεν τηρούν όσα προβλέπονται από τον νόμο και δευτερευόντως επιχειρεί να συκοφαντήσει τις προσπάθειες της κυβέρνησης για εξυγίανση και διαφάνεια και στον χώρο των αγροτικών συνεταιρισμών. Το εγχείρημα ωστόσο είναι μάταιο διότι ο νόμος ισχύει για όλους!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad