Προσλήψεις στο Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου - Diogenis Press

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Home Top Ad

Post Top Ad

Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017

Προσλήψεις στο Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου
Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510″ του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020» θα προχωρήσει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόσληψης προσωπικού συνολικού αριθμού 155 ατόμων των κλάδων και κατηγοριών όπως αποτυπώνονται παρακάτω με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάρκεια σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 64, παρ. 3 του Ν. 4368/2015 και κατ’ ανώτατο έως τις 31/12/2019 με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ενώ το ιατρικό προσωπικό με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Το προσωπικό θα απασχοληθεί στα εννέα (9) Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών καθώς και στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.


Γ. Ποο-Ανανωοησιακό Κέντοο ΚΟΡΙΝΘΟΥ

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

1 Ιατοοί ειδικότητας Γενικής Ιατοικής ή Παθολογίας (ελλείψει των εν λόγω ειδικοτήτων, οι θέσεις θα καλυφθούν από ιατοούς άλλων ειδικοτήτων ή ελλείψει από ιατοούς άνευ ειδικότητας)   2                                                                                                                                               

2 Ιατρός ειδικότητας Ψυχιατοικής   1                                                             

3 ΠΕ Νοσηλευτικής (ελλείψει οι θέσεις θα καλυφθούν από ΤΕ Νοσηλευτικής ή ελλείψει από ΔΕ
        Βοηθών Νοσηλευτικής)     5
                                                                                             

4 ΤΕ Επισκεπτών Υγείας   1

5       ΤΕ Διοικητικού        1

6 ΠΕ Ψυχολογίας    2

7 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουογών ή ελλείψει αυτών ΤΕ Κοινωνικών Λειτουογών   2

8 Ποόσφυγας/μετανάστης που διαθέτει το τοίπτυχο ασύλου στην Ελλάδα και μιλά Αραβικά ή Διεομηνέας 1

9 Ποόσφυγας/μετανάστης που διαθέτει το τοίπτυχο ασύλου στην Ελλάδα και μιλά Ξαστούν ή Διεομηνέας 1

10 Ποόσφυγας/μετανάστης που διαθέτει το τοίπτυχο ασύλου στην Ελλάδα και μιλά Λταρί ή Διεομηνέας 1

11 Ποόσφυγας/μετανάστης που διαθέτει το τοίπτυχο ασύλου στην Ελλάδα και μιλά Φαρσί ή Διεομηνέας 1

 ΣΥΝΟΛΟ    18
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad