Ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και της πραγματικής οικονομίας μέσω του ΠΕΠ Πελοποννήσου - Diogenis Press

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Home Top Ad

Post Top Ad

Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017

Ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και της πραγματικής οικονομίας μέσω του ΠΕΠ Πελοποννήσου«Διανύουμε μια κρίσιμη περίοδο, καθώς βρισκόμαστε στο μέσον της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020, και πρέπει μέσα από τα συμπεράσματα της επιτροπής να εξετάσουμε και να εξασφαλίσουμε το μέλλον και την προοπτική υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014 – 2020» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης κατά την έναρξη της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2014 – 2020, την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017.

Το σημαντικότερο συμπέρασμα είναι ότι η τεράστια οικονομική κρίση και η συνεπαγόμενη ύφεση της οικονομίας έχει επιδεινώσει σημαντικά τα στοιχεία της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του τόπου, τόνισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, σημειώνοντας παράλληλα ότι «αν δεν είχαμε κλείσει με επιτυχία το προηγούμενο συγχρηματοδοτούμενο περιφερειακό μας πρόγραμμα, τότε η ύφεση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη και δεν θα είχε περιοριστεί η επιφαινόμενη οικονομική και κοινωνική κρίση του τόπου».

Στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου αναφέρθηκε στη στήριξη συγκεκριμένων στρατηγικών για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και των αποτελεσμάτων της κυρίως για την επίτευξη βιώσιμων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων για την αύξηση της κοινωνικής αλληλεγγύης. Επιπροσθέτως, ο κ. Τατούλης αναφέρθηκε στη στρατηγική για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και ιδίως των μικρομεσαίων, που αποτελούν τον κορμό της περιφερειακής οικονομίας της Πελοποννήσου, ώστε να επιτευχθεί και ο βασικός στόχος για τη μείωση της ανεργίας. Στο επίπεδο των υποδομών ειδική μέριμνα θα υπάρξει σε ότι αφορά τις επενδύσεις του προγράμματος στη βελτίωση της προσβασιμότητας, στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος και στις πολιτικές για τον τομέα της ενέργειας.

Ο Περιφερειάρχης έθεσε ακολούθως τις προτεραιότητες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοπόννησος 2014 – 2020, οι οποίες διαρθρώνονται σε τέσσερις βασικούς άξονες.

Πρώτον, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με έμφαση στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τόσο στο επίπεδο της ρευστότητας, όσο και των εγγυήσεων, «καθώς το χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει βρει τρόπους για τη δημιουργία ενός μηχανισμού προσαρμοσμένου σε αυτές τις ανάγκες» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου.

Ο κ. Τατούλης δήλωσε επίσης ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν βλέπει θετικά την εκχώρηση πόρων από το πρόγραμμά της για την υποστήριξη οριζόντιων δράσεων ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς, αφενός, η εμπειρία έχει δείξει ότι το μοντέλο αυτό είναι αναποτελεσματικό, αφετέρου, στόχος της περιφερειακής αρχής είναι η εξειδίκευση του εργαλείου αυτού στις ανάγκες της περιφερειακής της οικονομίας.

Δεύτερη προτεραιότητα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου είναι η αντιμετώπιση των συνθηκών φτώχειας, με τη δημιουργία δομών ενίσχυσης των πολιτικών αυτών, με εστιασμένο το ενδιαφέρον σε εξειδικευμένες προσεγγίσεις με νέες ιδέες και νέα μοντέλα.

Τρίτη προτεραιότητα είναι η βελτίωση των υποδομών και της προσβασιμότητας. «Η Πελοπόννησος διαθέτει ένα από τα καλύτερα οδικά συστήματα στη χώρα και αυτό αποτελεί συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Στόχος μας είναι πλέον να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα σε χώρους ανάπτυξης της παραγωγικότητας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ώστε να ενισχύσουμε την πραγματική περιφερειακή μας οικονομία».

Τέταρτη προτεραιότητα είναι η προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και της αειφορίας. «Ήδη το μεγάλο μας έργο, της ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότησή του από το τομεακό πρόγραμμα με 68 εκατομμύρια ευρώαπό την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Η υλοποίηση του έργου αυτού αποτελεί πλέον εθνική προτεραιότητα για τη χώρα και ως τέτοια έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία άλλωστε το έχει χαρακτηρίσει «πράσινο έργο». Από δω και πέρα θα πρέπει να βρούμε τρόπους χρηματοδότησης των πολιτικών ανακύκλωσης, κάτι το οποίο αποτελεί το επόμενο μεγάλο στοίχημα, ώστε να πιάσουμε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης» δήλωσε ακόμη ο κ. Τατούλης.

Πέμπτη προτεραιότητα είναι οι επενδύσεις στους χώρους κοινής ωφελείας, υγείας και κοινωνικής προστασίας, κάτι το οποίο ήδη έχει κάνει η Περιφέρεια στο προηγούμενο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και θα επιτείνει στην παρούσα προγραμματική περίοδο.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης κ. Τατούλης δήλωσε ότι «θα παραμείνουμε αυστηρά προσηλωμένοι στην τήρηση του κανονισμού λειτουργίας του προγράμματός μας. Θα είμαστε αυστηροί σε οποιαδήποτε εκχώρηση πόρων από αυτό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πολιτική μας για τη δημιουργία των Κέντρων Κοινότητας, όπου η Περιφέρεια Πελοποννήσου πρωτοτύπησε και πρωτοστάτησε σε μια νέα πολιτική αντίληψη για τη δημιουργία νέας δομής που θα βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες και θα έχει κύριο άξονα την ωφέλεια των δικαιούχων πολιτών και όχι των ενδιάμεσων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad