Έως 65% η ενίσχυση για το πρόγραμμα των οινοποιείων - Diogenis Press

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Home Top Ad

Post Top Ad

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Έως 65% η ενίσχυση για το πρόγραμμα των οινοποιείωνΥπογράφηκε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλη Αποστόλου η απόφαση για την προκήρυξη του επιχειρηματικού προγράμματος επενδύσεων, συνολικού ύψους 4,563 εκατ. ευρώ για την  αμπελοοινική περίοδο 2017-2018 στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος στήριξης 2014-2018.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος- που παρουσίασε πρώτη σε σχετικό ρεπορτάζ η εφημερίδα «Ύπαιθρος Χώρα»-, δηλαδή οινοποιητικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και οργανώσεις παραγωγών μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, θα διατεθούν συνολικά 4,563 εκατ. ευρώ, με το ποσοστό της ενίσχυσης να κυμαίνεται, ανάλογα με την περιφέρεια, από 40% έως 65%.

Οι ενδιαφερόμενοι, όπως μεταδίδει και το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρέπει να καταθέσουν εγγράφως και ψηφιακά στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ φάκελο στον οποίο περιλαμβάνεται η αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και την 20η Φεβρουαρίου. Συγχρόνως, πρέπει να αποστέλλουν αντίγραφο φακέλου (σε έγγραφη και σε ψηφιακή μορφή) και στη Δ.Α.Ο.Κ. στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας θα πραγματοποιηθούν οι δράσεις.

Επιλέξιμες για στήριξη, όπως σημείωνε στο σχετικό ρεπορτάζ η «Ύπαιθρος Χώρα», είναι οι εξής δαπάνες:

– Παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων – βελτίωσης προϊόντος

– Ποιοτικού ελέγχου

– Εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων

– Επενδύσεων που συνδέονται με την εκμετάλλευση εν γένειΧρηματοδότηση
Το ποσοστό χρηματοδότησης διαμορφώνεται σε:

– 50% των δαπανών για τις περιφέρειες που έχουν οριστεί ως λιγότερο ανεπτυγμένες. Δηλαδή, οι περιφερειακές ενότητες που ανήκουν στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.
– 40% των δαπανών για τις άλλες περιφέρειες, δηλαδή για τις περιφερειακές ενότητες που ανήκουν στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Κρήτης.
– 65% των δαπανών για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του Καν. (ΕΕ) 229/2013.
Το υπόλοιπο ποσοστό των πραγματικών δαπανών καλύπτεται με ιδία συμμετοχή των δικαιούχων ανάλογα με την περιοχή.

Το πρόγραμμα αφορά επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου οίνου και στο μάρκετινγκ των οινικών προϊόντων. Εφαρμόζεται στο σύνολο της χώρας, με στρατηγικούς στόχους, οι οποίοι περιγράφονται στην υπουργική απόφαση. Πιο συγκεκριμένα:

α) Αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης των παραγομένων προϊόντων σε συνδυασμό με τη βελτίωση της εμπορίας.

β) Στήριξη μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, ώστε αυτές να διατηρηθούν ή να καταστούν οικονομικά βιώσιμες.

Mελέτη σκοπιμότητας

Ωστόσο, οι δράσεις θα πρέπει να είναι σαφώς προσδιορισμένες και κοστολογημένες σύμφωνα με τις ισχύουσες στην αγορά τιμές. Επίσης, ο αιτούμενος θα πρέπει να προσκομίσει σαφείς εγγυήσεις για τη διασφάλιση των επαρκών χρηματοδοτικών πόρων, ώστε να υλοποιηθεί η επένδυση. Οι αιτούντες μαζί με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίσουν μελέτη σκοπιμότητας της επένδυσής τους.

Ποιοι εξαιρούνται

Δεν δύναται να κατατεθούν αιτήσεις στήριξης από φορείς του άρθρου 4 της παρούσας, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 4.2.1. ή σε άλλα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ.) για δράσεις αμπελοοινικού τομέα για τις ίδιες επενδύσεις. Εξαιρούνται μόνο οι επενδύσεις που δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη στα μέτρα του ΠΑΑ.

Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες
Από το πρόγραμμα εξαιρούνται:

Οι δαπάνες που αφορούν την απλή αντικατάσταση εξοπλισμού.
Έργα συντήρησης κτηριακών εγκαταστάσεων.
Μίσθωση κτηριακών εγκαταστάσεων, παλαιών ή καινούργιων.
Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους.
Μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας.
Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, αποζημιώσεις, ασφάλιστρα υπέρ τρίτων.
Δαπάνες αποξήλωσης και καθαίρεσης γενικότερα.
Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).
Παραδείγματα επιλέξιμων δαπανών

Βιολογικός Καθαρισμός
Ταμπέλες
Έπιπλα γραφείου πωλητηρίου
Δεξαμενή ζύμωσης
Οινοποιητής
Δημιουργία site
Oινοποιητής

Σύντομα οι αιτήσεις
Το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος, όπως καθορίζεται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει ως εξής:

Από την 1η Φεβρουαρίου 2018 έως και την 20ή Φεβρουαρίου 2018 κατάθεση αίτησης στο ΥΠΑΑΤ (CD και χειρόγραφα) μαζί με δικαιολογητικά.
Διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης από το ΥΠΑΑΤ.
Έως τις 12 Μαρτίου 2018, αναρτάται κατάσταση στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ.
Έως 22 Μαρτίου 2018 αιτήσεις θεραπείας στο ΥΠΑΑΤ.
Έως την 27η Απριλίου 2018 ατομικές υπουργικές αποφάσεις.
Το αργότερο έως την 15η Ιουνίου 2018 κατάθεση στη ΔΑΟΚ.
Το αργότερο έως την 10η Ιουλίου 2018 επιτόπιος έλεγχος.
Το αργότερο μέχρι την 29η Ιουλίου 2018 αποστολή στο ΟΠΕΚΕΠΕ.
Οι δικαιούχοι υποβάλλουν ανά ΑΦΜ μόνο μία αίτηση στήριξης και η αίτηση στήριξης αυτή αφορά μία συγκεκριμένη περιοχή υλοποίησης.

Παράταση έως 5 Φεβρουαρίου για τη μεταποίηση

Περιθώριο μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου έχουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά τους φακέλους υποψηφιότητας για τη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν) και τη Δράση 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη γεωργικό προϊόν)» του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων».

Τη σχετική απόφαση, που έχει ισχύ από 31 Ιανουαρίου 2018, υπογράφει ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης.


ΠΗΓΗ:ypaithros.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad