Προσλήψεις σε 3 δήμους της Κορινθίας με απόφαση Σκουρλέτη - Diogenis Press

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Home Top Ad

Post Top Ad

Κυριακή 15 Απριλίου 2018

Προσλήψεις σε 3 δήμους της Κορινθίας με απόφαση Σκουρλέτη


Προσλήψεις 54 συμβασιούχων στους δήμους Βέλου-Βόχας, Κορινθίων και Λουτρακίου-Περαχώρας Αγ.Θεοδώρων.

Άμεσα 76 δήμοι της χώρας θα προκηρύξουν ο κάθε ένας ξεχωριστά 1.011 προσλήψεις για συμβασιούχους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού και για οκτάμηνη διάρκεια.

Ειδικότερα οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν για να καλυφθούν οι ανάγκες των φορέων των δήμων σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες.

Από τις προσλήψεις προκαλείται δαπάνη ποσού εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα δύο ευρώ (9.649.962€) περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των φορέων η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι ανωτέρω φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Οι προσλήψεις θα προκηρυχθούν μετά από τις βεβαιώσεις των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό τους για το έτος 2018 και ότι θα προβλεφθεί αντίστοιχη για το έτος 2019.

Έτσι με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η σύναψη χιλίων έντεκα (1.011) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α’ βαθμού, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.

Δείτε αναλυτικά:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad