Πελοπόννησος:Ξεκινούν οι αιτήσεις για τους επόπτες στους ΟΤΑ - Diogenis Press

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Home Top Ad

Post Top Ad

Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018

Πελοπόννησος:Ξεκινούν οι αιτήσεις για τους επόπτες στους ΟΤΑ


Το υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την προκήρυξη για τις θέσεις Προϊσταμένων των Αυτοτελών Υπηρεσιών – Εποπτών ΟΤΑ. Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 08:00 π.μ και λήγει την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

Οι θέσεις εποπτών ΟΤΑ που προβλέπει η προκήρυξη του Υπουργείου Εσωτερικών έχει ως εξής:

α. Επόπτης ΟΤΑ Αττικής, με κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, με έδρα την Αθήνα, (ΚΩΔ: 101)

β. Επόπτης ΟΤΑ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λάρισα, (ΚΩΔ: 102)

γ. Επόπτης ΟΤΑ Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, με κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα τα Ιωάννινα, (ΚΩΔ:
103)

δ. Επόπτης ΟΤΑ Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, με έδρα την Πάτρα, (ΚΩΔ: 104)

ε. Επόπτης ΟΤΑ Αιγαίου, με κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, με έδρα τον Πειραιά, (ΚΩΔ: 105)

στ. Επόπτης ΟΤΑ Κρήτης, με κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφέρειας Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο, (ΚΩΔ: 106)

ζ. Επόπτης ΟΤΑ Μακεδονίας – Θράκης, με κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη (ΚΩΔ: 107)

Τα καθήκοντα των προς πλήρωση θέσεων συνίστανται στην άσκηση της εποπτείας των ΟΤΑ, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 4 του Συντάγματος και τα άρθρα 108, 109 παρ. 1 και 116-131 του ν. 4555/2018, και ιδίως του ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων, καθώς και του πειθαρχικού ελέγχου των αιρετών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τις προς πλήρωση θέσεις δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν:

α. Όσοι υπηρετούν στο δημόσιο τομέα (τακτικοί μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), ανεξαρτήτως του αν είναιεγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, εφόσον διαθέτουν σωρευτικά τα εξής προσόντα:
i) πτυχίο νομικού τμήματος ή οικονομικών επιστημών ή πολιτικών επιστημών ή δημόσιας διοίκησης ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής, (ΚΩΔ: 201)
ii) διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής σε οποιονδήποτε κλάδο του δικαίου ή δεκαετής δικηγορική εμπειρία και
iii) άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
β. Όσοι δεν υπηρετούν στον δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένων των υπηρετούντων στο δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α’ του ν. 4369/2016 (Α΄33), εφόσον διαθέτουν τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, ανεξαρτήτως του αν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης.

Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλλει αίτηση για μία μόνο Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ.

Πηγή: dikaiologitika.grΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad