Νέα ΚΑΠ ναι µεν... αλλά - Diogenis Press

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Home Top Ad

Post Top Ad

Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018

Νέα ΚΑΠ ναι µεν... αλλά


Αποδέχεται την επικουρικότητα της Νέας ΚΑΠ η κυβέρνηση, συζητάει επίπεδο συμμετοχής

Ναι µεν... αλλά από τα κράτη µέλη της ΕΕ, επί των υποχρεώσεων που καλούνται να αναλάβουν µε τα στρατηγικά τους σχέδια για το αγροτικό µοντέλο µετά το 2020, καθώς η αυξηµένη επικουρικότητα και αιρεσιµότητα τους δηµιουργούν έντονο «πονοκέφαλο», αφού απαιτούν περισσότερη εθνική χρηµατοδότηση, διοικητικό φόρτο και δύσκολη εφαρµογή από τους αγρότες.

Χώρες, όπως η Ελλάδα, µε αδύναµη διοικητική µηχανή και αγροτική οικονοµία που δεν κατόρθωσε και µε τις προηγούµενες αναθεωρήσεις της ΚΑΠ να διαµορφώσει δυνατές αγροτικές εκµεταλλεύσεις, πλην ελαχίστων περιπτώσεων, στο πρόσφατο «τσεκάρισµα» κατά τη σύνοδο υπουργών Γεωργίας στο Λουξεµβούργο (15 Οκτωβρίου), επί της έκθεσης προόδου για τα στρατηγικά σχέδια, επεσήµαναν τον κίνδυνο δηµοσιονοµικής εκτροπής στις άµεσες ενισχύσεις, από µη έγκυρη έγκρισή τους, ζητώντας «εκπτώσεις» εν είδη παραδειγµάτων απλούστευσης όπως:

 Μείωση των οροσήµων για την υποβολή εκθέσεων επιδόσεων.

∆ιαγραφή/προαιρετικότητα των υποχρεώσεων της αιρεσιµότητας που επικαλύπτονται ή είναι ιδιαίτερα απαιτητικές ως προς τον σχεδιασµό, παρακολούθηση και εφαρµογή. Με την πρόταση της Επιτροπής, αυξάνονται οι υποχρεώσεις όλων των γεωργών για να λάβουν οποιαδήποτε στήριξη, ξεκινώντας από τη βασική ενίσχυση. Η πρόταση δεν εξαιρεί ούτε τους µικρούς γεωργούς, από υποχρεώσεις που µέχρι σήµερα ανήκουν στο «πρασίνισµα».

Συχνότερη τροποποίηση των παρεµβάσεων και των Στρατηγικών Σχεδίων της ΚΑΠ.

Σηµειώνεται πως οι προτάσεις της Επιτροπής περιγράφουν νέες υποχρεώσεις και κίνητρα για τους αγρότες στο µέτωπο της δράσης για το περιβάλλον και το κλίµα, πέρα από τις υποχρεωτικές απαιτήσεις, συνδέοντας τις άµεσες πληρωµές µε ένα πρόσθετο µερίδιο επί αυτών. Σύµφωνα µε τα όσα ειπώθηκαν από τον γενικό γραµµατέα Κοινοτικών Πόρων Χαράλαµπο Κασίµη, ο οποίος εκπροσώπησε τη χώρα µας στη σύνοδο:

Αναγκαία είναι η διατήρηση της σωστής ισορροπίας µεταξύ της επικουρικότητας των Κρατών Μελών και των κοινών κανόνων της ΕΕ προκειµένου να διασφαλιστεί ο κοινός χαρακτήρας της ΚΑΠ, αλλά και οι ίσοι όροι ανταγωνισµού εντός της αγοράς.

Ο ετήσιος σχεδιασµός κατανοµής πόρων, στοχοθέτησης και θέσπισης ετήσιων οροσήµων στις επιλεγείσες παρεµβάσεις, δεν δίνει την απαραίτητη ευελιξία στα κράτη µέλη.

Nα υπάρξει µεγαλύτερη σαφήνεια ως προς τα όρια της ευελιξίας των κρατών µελών, παρέχοντας λεπτοµέρειες από πλευράς επιτροπής, για παράδειγµα όσον αφορά στους ορισµούς, στην εφαρµογή της αναδιανεµητικής ενίσχυσης και των πρακτικών που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Nα αποφευχθεί ο κίνδυνος αλληλοεπικαλύψεων στο σύνολο των αγροπεριβαλλοντικών και κλιµατικών µέτρων των δυο πυλώνων.

ΠΗΓΗ:agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad