Η Κόρινθος στις πόλεις που μαθαίνουν. - Diogenis Press

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Home Top Ad

Post Top Ad

Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018

Η Κόρινθος στις πόλεις που μαθαίνουν.


Ημερίδα Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2018, 8:30 – 16:15
Θέατρο Δήμου Κορινθίων

Α. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
«Οι πόλεις που μαθαίνουν» (“Learning cities”) είναι ένα πρόγραμμα της UNESCO, στο οποίο αξιοποιείται η
ολιστική και η Διά Βίου θεώρηση των διαφορετικών φορέων εκπαίδευσης και μάθησης μιας πόλης.
Πρόσφατα άρχισαν συζητήσεις για συνεργασία μεταξύ ελληνικών πόλεων που μαθαίνουν με την ενεργό
συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ). Η Ημερίδα «Η Κόρινθος
που Μαθαίνει», που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου 2018, έρχεται να αξιοποιήσει τα
προαναφερθέντα προς όφελος και της Κορίνθου. Αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης προηγούμενης
Ημερίδας με θέμα «Δυναμικές μορφές εκπαίδευσης πέρα από την Τυπική Εκπαίδευση στην Κορινθία.
Απόπειρα αλληλογνωριμίας, ανατροφοδότησης, ενίσχυσης και δικτύωσης», που διοργάνωσε η Μονάδα
Μεθοδολογίας Πολιτικών και Πρακτικών Επιμόρφωσης (ΜΜΠΠΕ) και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Σπουδών: «Εκπαιδευτική Πολιτική. Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διοίκηση» του Τμήματος Κοινωνικής και
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΤΚΕΠ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΠΑΠΕΛ) σε συνεργασία με τον Σύλλογο
«Οι Φίλοι των Κοινωνικών Φροντιστηρίων του Δήμου Κορινθίων» και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Άσσου
Λεχαίου Κορινθίας στις 8 Σεπτεμβρίου 2018.
Η Ημερίδα «Η Κόρινθος που Μαθαίνει» διευρύνει τη συνεργασία της ΜΜΠΠΕ του ΤΚΕΠ του ΠΑΠΕΛ με τον
Δήμο Κορινθίων. Βασικός στόχος της είναι η καλύτερη προετοιμασία για την ένταξη της Κορίνθου στο Διεθνές
Δίκτυο της UNESCO «Οι πόλεις που μαθαίνουν». Η ένταξη αυτή διευκολύνει ελληνικές και διεθνείς
συνέργειες και δικτυώσεις, που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, στην ανάπτυξη,
στην ανάδειξη και την αξιοποίηση της τουριστικής ανάπτυξης.
Τελικοί στόχοι της ημερίδας είναι:
1. Η ανταλλαγή καλών μεθοδολογιών, πολιτικών και πρακτικών εκπαίδευσης και μάθησης από
«Πόλεις που μαθαίνουν»
2. Η καλύτερη σύνδεση και συνεργασία της ΜΜΠΠΕ του ΤΚΕΠ του ΠΑΠΕΛ με τον Δήμο Κορινθίων
3. Η ανάδειξη σημαντικών δραστηριοτήτων φορέων εκπαίδευσης, μάθησης και τουριστικής
ανάπτυξης της Κορίνθου
4. Η προετοιμασία για την ένταξη της Κορίνθου στο Δίκτυο «Οι πόλεις που μαθαίνουν»

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
8.30 -9.00 Εγγραφές
9.00-10.00 Συνεδρία 1: Εισαγωγικά
Συντονίστρια: Γαρυφαλιά Χριστοπούλου, Δήμος Κορινθίων
10.30- 11.00
11.00-11.30
Χαιρετισμοί
 Παναγιώτης Λούμπας, Γενικός Γραμματέας Δήμου Κορινθίων
 Αλέξανδρος Αντωνίου, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 Ιωάννης Φειδάς, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 Δέσποινα Καρακατσάνη, Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (ΤΚΕΠ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΠΑΠΕΛ)
 Αθανάσιος Κατσής, Πρύτανης του ΠΑΠΕΛ
 Πελοπίδας Καλλίρης, Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας
 Αλέξανδρος Πνευματικός, Δήμαρχος Κορινθίων

 Πλαίσιο της Ημερίδας
 Γιώργος Μπαγάκης, ΜΜΠΠΕ του ΤΚΕΠ του ΠΑΠΕΛ
 Γαρυφαλιά Χριστοπούλου, Δήμος Κορινθίων
Γιατί η Κόρινθος στο πλαίσιο «των πόλεων που μαθαίνουν»;
Μαρία Πετρακάκη, Φιλιώ Θεοδώρου, Νίκος Ξένος, Λίνα Λυκίδη, Γιώργος Μπαγάκης,
Ομάδα Διά Βίου Μάθησης της ΜΜΠΠΕ του ΤΚΕΠ του ΠΑΠΕΛ και Δίκτυο «Η Κορινθία που
μαθαίνει»
Τοπική αυτοδιοίκηση, η Διά Βίου Εκπαίδευση και Μάθηση και «οι πόλεις που
μαθαίνουν»
Γεωργία Γκόνου, Διευθύντρια Έρευνας, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθησης, Ελληνική
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)
11.30-12.30 Συνεδρία 2 (σε παράλληλες ομάδες): Σημαντικές εμπειρίες πόλεων που
μαθαίνουν
Συντονιστής: Δημήτρης Δεληγιάννης, Αντιδήμαρχος του Δήμου Λάρισας και Διδάσκων
στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Ομάδα 1 (Αίθουσα Θεάτρου Δήμου Κορινθίων): Η εμπειρία τoυ Δήμου Λαρισαίων
Δημήτρης Δεληγιάννης, Αντιδήμαρχος του Δήμου Λαρισαίων και Διδάσκων στο Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Ομάδα 2 (Αίθουσα Α Πανεπιστημίου): H εμπειρία του Δήμου Θέρμης
Γιώργος Κουλαουζίδης, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Θέρμης και Διδάσκων στο
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ομάδα 3 (Αίθουσα Β Πανεπιστημίου): H Εμπειρία του Δήμου Αθηναίων
 Μαρία Ηλιοπούλου, Αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων

12.30-13.00 Διάλειμμα – Γεύμα – Posters από Δήμους που ανήκουν σε «πόλεις που μαθαίνουν»
13.00-14.30 Συνεδρία 3: Κόρινθος: ανάγκες, δυνατότητες, οπτικές.
Συντονίστρια: Μαρία Πετρακάκη, Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου
Τοπικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης: Διάγνωση τοπικών εκπαιδευτικών αναγκών
 Αλεξάνδρα Στεργιοπούλου, Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού – Υπεύθυνη Κέντρου
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Κορινθίων

 Το Ανοικτό Κοινωνικό Σχολείο στην Κόρινθο στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης
 Νίκος Ξένος, «Οι Φίλοι του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Κορινθίων»

 Τα μνημεία της Κορινθίας: τόποι εκπαιδευτικών δράσεων και τουριστικής ανάπτυξης
 Παναγιώτα Κασίμη, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας

14.30-15.45 Συνεδρία 4: Στρογγυλό Τραπέζι για τις «Πόλεις που Μαθαίνουν»
Συντονιστής: Γιώργος Μπαγάκης, Καθηγητής, Μονάδα Μεθοδολογίας Πολιτικών και
Πρακτικών Επιμόρφωσης, ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ
 Δημήτρης Δεληγιάννης, Αντιδήμαρχος Δήμου Λαρισαίων και Διδάσκων στο Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 Μαρία Ηλιοπούλου, Αντιδήμαρχος Δήμου Αθηναίων
 Γιώργος Κουλαoυζίδης, Γενικός Γραμματέας Δήμου Θέρμης και Διδάσκων στο Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο

15:45-16:15 Σύνοψη/Κλείσιμο
Παναγιώτης Λούμπας, Γενικός Γραμματέας Δήμου Κορινθίων
Αλεξάνδρα Στεργιοπούλου, Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού – Υπεύθυνη Κέντρου
Δια βία μάθησης Δήμου Κορινθίων
Νίκος Ξένος, «Οι Φίλοι του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Κορινθίων»
Μαρία Ηλιοπούλου, Αντιδήμαρχος Δήμου Αθηναίων
Γιώργος Μπαγάκης, Καθηγητής, Μονάδα Μεθοδολογίας Πολιτικών και Πρακτικών
Επιμόρφωσης, ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ

Γ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ και ΜΜΠΠΕ, ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Γιώργος Μπαγάκης, Καθηγητής, Μονάδα Μεθοδολογίας Πολιτικών και Πρακτικών
Επιμόρφωσης, ΤΚΕΠ, ΠΑΠΑΠΕΛ, Γαρυφαλιά Χριστοπούλου, Δήμος Κορινθίων και Αλεξάνδρα Στεργιοπούλου,
Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού – Υπεύθυνη Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Κορινθίων
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Δημήτρης Βεργίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Γιούλη Γκόνου,
Διευθύντρια Έρευνας, Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθηση, ΕΕΤΑΑ, Δημήτρης Δεληγιάννης, Αντιδήμαρχος του
Δήμου Λαρισαίων και Διδάσκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Θανάσης Καραλής, Καθηγητής
Πανεπιστημίου Πατρών, Γιώργος Κουλαουζίδης, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Θέρμης και Διδάσκων στο
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Νίκος Ξένος, «Οι Φίλοι του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου
Κορινθίων», Μαρία Παπαδοπούλου, ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ, Μαρία Πετρακάκη, Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου, Νίκη
Μουντράκη, ΔΙΕΚ Λουτρακίου
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Φλάβια Γκιόκα, ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ Μαρία Ελένη, ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ, Αθηνά Κοκκόρη, ΤΚΕΠ,
ΠΑΠΕΛ, Αγγελική Μέξια, ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ, Ζέτα Μπόκολα, ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ, Φωτεινή Νέζη, ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ.
Εγγραφές
 Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν και θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.
 Για τη διευκόλυνση της οργάνωσης της ημερίδας παρακαλούνται όσοι πρόκειται να
συμμετάσχουν να εγγραφούν ηλεκτρονικά στο:
https://goo.gl/forms/bRSW2yBkP253ism22
 Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Πληροφορίες
 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gbag@otenet.gr, carycrist@gmail.com
 Τηλέφωνο: 6977-200946, 6986013323
 Διεύθυνση: Θέατρο Δήμου Κορινθίων και Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής
Πολιτικής, Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη, Κόρινθος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad