Κόρινθος: Δημοτικό Συμβούλιο στις 26η Ιουλίου 2019 - Diogenis Press

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Home Top Ad

Post Top Ad

Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019

Κόρινθος: Δημοτικό Συμβούλιο στις 26η Ιουλίου 2019


Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, θα λάβει χώρα την 26η Ιουλίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


 • Τροποποίηση της αριθμ. 31/627/2018 προηγούμενης απόφασης Δ.Σ. ως προς την παράγραφο 6 (πληρωμές δαπανών) του Μνημονίου συνεργασίας για την εκτέλεση του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» της Πράξης ΕΣΠΑ «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)»
 • Γνωμοδότηση περί χορήγησης νέων παροχών ισχύος στο περιβάλλοντα χώρο του Ανοιχτού Θεάτρου και στο παλιό Γυμνάσιο του Σοφικού του Δήμου Κορινθίων.
 • Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II – Πρόσκληση VII με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».
 • Γνωμοδότηση περί αποδοχής συνολικού ποσού 3.173,79 € , αποζημίωση ασφαλιστικής εταιρείας για υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε στύλο φωτισμού του Δήμου Κορινθίων
 • Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού»
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «Συντήρηση Σχολείων Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης»
 • Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Τενέας»
 • Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση Αυλείου Χώρου Κοινοτικού Γραφείου στην Τ.Κ. Κουταλά»
 • Έγκρισητου 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Τενέας»
 • Έγκριση 2ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση Κ.Χ. Αγίου Ιωάννη»
 • Έγκριση 2ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση Σχολείων Α΄Θμιας Εκπαίδευσης (έτους 2017)»
 • Αίτηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Οργανικών Βιοαποδομήσιμων Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων»
 • Αίτηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Εργασίες Συντήρησης της Ε.Ο. Ισθμού – Επιδαύρου, εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου»
 • Αίτηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Εργασίες Συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου – Άργους, εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου»
 • Σύσταση επιτροπής προσωρινής – οριστικής – παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμάνου»
 • Τοποθέτηση σήμανσης δύο (2) αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων επί της οδού Απ. Παύλου με αρ. 27 για τις ανάγκες του Τελωνείου Κορίνθου στην πόλη της Κορίνθου
 • Διατήρηση ή μη απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0506017 του ΟΤ.718 στην περίμετρο του σχεδίου της περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων
 • Αδεία εισόδου – εξόδου εγκατάστασης της εταιρείας με την επωνυμία Κ. ΞΥΔΗΣ- Δ. ΚΟΛΟΠΑΣΤΑΣ- Κ. ΝΕΖΗΣ Ο.Ε. στη θέση «Πύργος-Μαγούλα» Δ.Κ. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων
 • Τροποποίηση άδειας εισόδου- εξόδου οχημάτων σε βιομηχανία παραγωγής ηλιακών θερμοσιφώνων, ηλιακών συλλεκτών και boiler με την επωνυμία ΚΙΚΕΡΩΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΤΕ στη θέση «Κοσμά» Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων
 • Διατήρηση ή μη απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 020909 του ΟΤ.304 στην περιοχή «Αγιαννιώτικα» του σχεδίου πόλης της Κορίνθου
 • Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής «Αγίου Γεωργίου» του Δήμου Κορινθίων στο Κ.Φ.262
 • Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
 • Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, προμηθειών και εργασιών
 • Έγκριση αποφάσεων του πρακτικού 1/2019 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων
 • Διαγραφές οφειλών
 • Διαγραφές βεβαιωμένων Τελών Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad