Περιφέρεια Πελοποννήσου: Προτάσεις για έργα και υπηρεσίες ΑμεΑ - Diogenis Press

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Home Top Ad

Post Top Ad

Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Προτάσεις για έργα και υπηρεσίες ΑμεΑ


Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων που αφορούν έργα και υπηρεσίες υποστήριξης ατόμων με αναπηρία εκδόθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2014 -2020.

Ο προϋπολογισμός της δράσης, η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ανέρχεται σε 5.000.000 ευρώ και αφορά τη χρηματοδότηση -σε βάθος έως και τριών χρόνων- των δικαιούχων οι οποίοι έχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για μία ή περισσότερες δομές ΣΥΔ (Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης).

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί η Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου, με την προθεσμία να λήγει την Δευτέρα 27 Απριλίου.

Ειδικότερα, οι δομές ΣΥΔ μπορούν να υποβάλουν προτάσεις που αφορούν:

α) Την παροχή προς τους επωφελούμενους ενοίκους υπηρεσιών υποστήριξης, οι οποίες περιλαμβάνουν:

i. υπηρεσίες διαβίωσης και φροντίδας, (διαμονή, διατροφή, μέριμνα για πρόσβαση σε ιατρική και νοσοκομειακή φροντίδα, όποτε απαιτείται, μετακίνηση, κτλ), και, παράλληλα,

ii. υπηρεσίες οι οποίες εστιάζονται σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και σύνδεσης με την κοινότητα, κατάρτισης και αξιοποίησης δυνατοτήτων προς επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανόμενης της αύξησης των δυνατοτήτων πρόσβασης στην εργασία.

β) Την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης και των Κέντρων Κοινότητας, των ΚΔΗΦ, κ.α. καθώς και με την τοπική κοινότητα γενικότερα (π.χ. δήμους, αθλητικούς, πολιτιστικούς ή άλλου είδους συλλόγους, εκπαιδευτική κοινότητα κτλ), με στόχο τη διασύνδεση των δομών με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο (…).

ΠΗΓΗ: www.ppel.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad