Προκήρυξη τεσσάρων 4 θέσεων επικουρικών ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου - Diogenis Press

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Home Top Ad

Post Top Ad

Τρίτη 27 Μαρτίου 2018

Προκήρυξη τεσσάρων 4 θέσεων επικουρικών ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου


Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για την άμεση πρόσληψη τεσσάρων (4) επικουρικών ιατρών των εξής ειδικοτήτων:

Ουρολογίας για χρονική διάρκεια σύμβασης δύο (2) ετών.
Αναισθησιολογίας για χρονική διάρκεια σύμβασης δύο (2) ετών.
Ακτινοδιαγνωστικής για χρονική διάρκεια σύμβασης δύο (2) ετών.
Αναισθησιολογίας για τη ΜΕΘ για χρονική διάρκεια σύμβασης τριών (3) ετών.
Όσοι ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως επικουρικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Γ.Ν. Κορίνθου, καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στον ηλεκτρονικό κατάλογο επικουρικών ιατρών που τηρεί η 6η ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας.

Η πρόσληψη θα γίνει άμεσα δεδομένου ότι υπάρχει η σχετική έγκριση από το Υπουργείο Υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου Κορίνθου στα τηλέφωνα 2741361805 (κ. Αν. Γιαλούρη) και 2741361923 (κ. Δημ. Μπράμη).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad