«Αντίστροφη μέτρηση» για την κατάθεση πινακίδων - Diogenis Press

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Home Top Ad

Post Top Ad

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018

«Αντίστροφη μέτρηση» για την κατάθεση πινακίδων


Από την έντυπη έκδοση   

 Περιθώριο μόλις 8 εργάσιμων ημερών για να αποσύρουν από την κυκλοφορία τα αυτοκίνητα ή τις μοτοσικλέτες τους έχουν στη διάθεσή τους όσοι φορολογούμενοι, λόγω οικονομικών προβλημάτων, δεν επιθυμούν να πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας, φόρους και άλλες επιβαρύνσεις για τα συγκεκριμένα οχήματά τους. Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων ακινησίας οχημάτων και την κατάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας στις αρμόδιες ΔΟΥ λήγει στις 31-12-2018.

 Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, όσοι κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτων καταθέσουν τις πινακίδες των οχημάτων τους στις ΔΟΥ μέχρι τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018, δηλώνοντας «ακινησία», θα απαλλαγούν από τα τέλη κυκλοφορίας, τα τεκμήρια διαβίωσης και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης για το 2019.

 Συγκεκριμένα, με την υποβολή δηλώσεων «ακινησίας» και την κατάθεση των πινακίδων στις ΔΟΥ μέχρι τις 31-12-2018:

 1) Όσοι φορολογούμενοι κατέχουν Ι.Χ. αυτοκίνητα με κινητήρες μέχρι 1.928 κυβικά εκατοστά θα απαλλαγούν από τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2019.

 2) Όσοι φορολογούμενοι κατέχουν Ι.Χ. αυτοκίνητα κυβισμού άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών θα απαλλαγούν από την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του έτους 2019. Επιπλέον, όσοι εξ αυτών κατέχουν αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην Ελλάδα από την 1η-1-2010 και μετά δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρο πολυτελείας για το έτος 2019. Θα γλιτώσουν δηλαδή επιπλέον από την καταβολή ποσών που κυμαίνονται από 287 έως και πάνω από 4.000 ευρώ.

 3) Οι κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτων ανεξαρτήτως κυβισμού θα γλιτώσουν από την εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης για το έτος 2019. Στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν το 2020 δεν θα υπολογιστούν τεκμήρια διαβίωσης για τα Ι.Χ. αυτοκίνητά τους.  Διαδικασία και δικαιολογητικά 

 Κάθε φορολογούμενος που ενδιαφέρεται να υποβάλει δήλωση «ακινησίας» και να καταθέσει τις πινακίδες του Ι.Χ. αυτοκινήτου του στη ΔΟΥ οφείλει να προσκομίσει:

 α) την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος

 β) τις πινακίδες κυκλοφορίας

 γ) φωτοτυπία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) και του αντίστοιχου εκκαθαριστικού του 2018 (του φορολογικού έτους 2017), απ’ όπου πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο ίδιος είναι ο κάτοχος του Ι.Χ.

 δ) απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του 2018

 ε) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία πρέπει:

 να αναφέρεται ότι η ακινητοποίηση του οχήματος γίνεται σε κλειστό ιδιωτικό χώρο
 να αναγράφονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του οχήματος
 
 στ) αστυνομική ταυτότητα ή σχετική εξουσιοδότηση σε περίπτωση που ο προσερχόμενος δεν είναι ο ιδιοκτήτης.  Η δήλωση 

 Επιπλέον, ο φορολογούμενος θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει δήλωση ακινησίας στην οποία θα αναγράψει τα ακόλουθα στοιχεία:

 Επώνυμο ή επωνυμία
 Όνομα
 Όνομα πατρός
 Επάγγελμα
 ΑΦΜ
 Διεύθυνση κατοικίας
 Αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτου
 Είδος και χρήση (Ι.Χ., επαγγελματικό κ.λπ.)
 Τόπο ακινησίας
 Περιφέρεια αστυνομικού τμήματος
 Ημερομηνία έναρξης ακινησίας
 Λόγους που προκάλεσαν την ακινησία
 
 Οι πινακίδες παραμένουν στη ΔΟΥ για χρονικό διάστημα δύο ετών. Μετά από αυτό το χρονικό όριο οι πινακίδες καταστρέφονται.

   Άρση ακινησίας 

 Πάντως, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, σε μια προσπάθειά της να περιορίσει το φαινόμενο των μαζικών «ακινητοποιήσεων» χιλιάδων αυτοκινήτων κάθε χρόνο είναι πολύ πιθανό να δώσει και μέσα στο 2019 τη δυνατότητα σε χιλιάδες φορολογούμενους που θα έχουν θέσει σε ακινησία τα οχήματά τους να τα επανακυκλοφορήσουν για χρονικά διαστήματα από 1 μήνα έως και 9 μήνες, καταβάλλοντας μέρος μόνο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας. Τα ποσά που θα μπορούν να καταβάλουν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα αντιστοιχούν, βεβαίως, σε χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα αυτών στα οποία θα μπορούν οι φορολογούμενοι να επανακυκλοφορήσουν τα οχήματά τους. Για παράδειγμα, όποιοι θέλουν να άρουν την ακινησία και να επανακυκλοφορήσουν τα οχήματά τους μόνο για έναν μήνα μέσα στο 2019 θα κληθούν να καταβάλουν τέλη κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε 2 μήνες! Όσοι θελήσουν να επανακυκλοφορήσουν τα οχήματά τους για 3 μήνες μέσα στο 2019 θα κληθούν να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε 4 μήνες, ενώ όσοι προτιμήσουν να κινήσουν τα οχήματά τους για το όποιο υπόλοιπο διάστημα απομένει μέχρι το τέλος του 2019 θα πρέπει να πληρώσουν τα τέλη που αναλογούν στο διάστημα αυτό προσαυξημένα κατά τα 2/12 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας!

 Αναλυτικά, και για το έτος 2019 ενδέχεται να παρασχεθεί η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχημάτων, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) με καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους αυτού πριν από την άρση ακινησίας ως εξής:

 α) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας ενός (1) μηνός, καταβάλλοντας τα δύο δωδέκατα (2/12) του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας,

 β) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, καταβάλλοντας τα τέσσερα δωδέκατα (4/12) του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας,

 γ) για άρση ακινησίας για το χρονικό διάστημα του έτους που απομένει από τη στιγμή της άρσης της ακινησίας και μέχρι το τέλος αυτού, καταβάλλοντας τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας που απομένουν έως τις 31-12-2019 συν (+) δύο δωδέκατα (2/12) των ετήσιων τελών κυκλοφορίας (σ.σ.: η τελευταία αυτή επιλογή θα συμφέρει μόνο για άρση ακινησίας μετά τον Μάρτιο του 2019). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad