Ξανανοίγει το θέμα των κριτηρίων επιλογής ο Κασίμης για το μέτρο των Μικρών Εκμεταλλεύσεων - Diogenis Press

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Home Top Ad

Post Top Ad

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018

Ξανανοίγει το θέμα των κριτηρίων επιλογής ο Κασίμης για το μέτρο των Μικρών Εκμεταλλεύσεων


Να ανοίξει ξανά τη συζήτηση για τη βάση µοριοδότησης στο Μέτρο 6.3 «Ενίσχυση Μικρών Εκµεταλλεύσεων» υποσχέθηκε ο γενικός γραµµατέας Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαµπος Κασίµης. Σύµφωνα µε απόψεις που διατυπώθηκαν κατά την 6η Επιτροπή Παρακολούθησης, η βάση που έχει διαµορφωθεί στα 70 µόρια κρίνεται αρκετά υψηλή µε τον κ. Κασίµη να δεσµεύεται πως θα ξανακοιτάξει το ζήτηµα µε βάση τις παρατηρήσεις.

Παράλληλα ζητήθηκε να τροποποιηθεί το κριτήριο ένταξης σχετικά µε τα εισοδήµατα που πρέπει να έχει ο υποψήφιος, που αυτή τη στιγµή έχουν διαµορφωθεί στα 0,1-3.000 ευρώ για το αγροτικό εισόδηµα και στα 12.000 ευρώ (ανώτατο όριο) για το οικογενειακό εισόδηµα. Σχετικά µε το όριο στο ατοµικό γεωργικό εισόδηµα ζητήθηκε να διαµορφωθεί από τα 1.000 έως τα 10.000 ευρώ και το οικογενειακό στα 15.000 ευρώ.

Υπενθυµίζεται, ότι η προκήρυξη για το Μέτρο 6.3 αναµένεται να εκδοθεί τον Ιανουάριο του 2019 σύµφωνα µε τους ανθρώπους της Μονάδας Επενδύσεων που το διαχειρίζεται. Σύµφωνα µε το προσχέδιο της Υπουργικής Απόφασης που έχει παρουσιάσει η Agrenda, δικαιούχοι για την ενίσχυση των 14.000 ευρώ θα θεωρούνται όσοι:

- Έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους.

- Είναι µόνιµοι κάτοικοι σε αγροτικές κοινότητες µε πληθυσµό έως και 5.000 κατοίκους.

- Είναι αρχηγοί σε υφιστάµενες γεωργικές εκµεταλλεύσεις.

- Είναι εγγεγραµµένοι στο ΟΣ∆Ε και έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Στήριξης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης.

- Είναι εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίες αγρότες (όχι νεοεισερχόµενοι).

- Έχουν ατοµικό αγροτικό εισόδηµα από 0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ και συνολικό οικογενειακό εισόδηµα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000 ευρώ. Το ατοµικό αγροτικό εισόδηµα υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των ατοµικών αγροτικών εισοδηµάτων των διαθέσιµων φορολογικών στοιχείων των τριών τελευταίων ετών. Το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των συνολικών οικογενειακών εισοδηµάτων των διαθέσιµων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος των τριών τελευταίων ετών.

- ∆ιαθέτουν επαρκή επαγγελµατικά προσόντα ή αναλαµβάνουν τη δέσµευση να τα αποκτήσουν µέσω του υποµέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 εντός 36 µηνών από την ηµεροµηνία λήψης της απόφασης έγκρισής τους.

- Υποβάλλουν Επιχειρηµατικό Σχέδιο, µε ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και µέγιστη τα τέσσερα (4) έτη µε δεσµεύσεις και χρονικές προθεσµίες.

ΠΗΓΗ:agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad