Επιμελητήριο Κορινθίας : Ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση για δύο προγράμματα στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων - Diogenis Press

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Home Top Ad

Post Top Ad

Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019

Επιμελητήριο Κορινθίας : Ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση για δύο προγράμματα στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων


Η δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 400 εκατ. ευρώ και επιδοτούνται μηχανήματα και εξοπλισμός, πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών, συσκευασία, ετικέτα και branding, ψηφιακή προβολή, συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνικές μελέτες, μεταφορικά μέσα, καθώς και το μισθολογικό κόστος σε περίπτωση πρόσληψης νέων. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Η δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας, προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 60 εκατ. ευρώ και επιδοτεί επενδυτικά σχέδια από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad