Πράσινο φως για μίνι αεροδρόμιο… στη Μονεμβασιά - Diogenis Press

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Home Top Ad

Post Top Ad

Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019

Πράσινο φως για μίνι αεροδρόμιο… στη Μονεμβασιά


Θετική ήταν η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας για την κατασκευή διαδρόμου - προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών μήκους 729 μέτρων και πλάτους 18 μέτρων καθώς και ζώνης ασφαλείας πλατώματος για την αναστροφή των αεροσκαφών στην θέση Αγραπιδόλουτσα της Δημοτικής Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασιάς.

Σύμφωνα με τον Φορέα η κατασκευή του εν λόγω διαδρόμου δεν αναμένεται να έχει επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα της περιοχής.

Ωστόσο, για την υλοποίηση του έργου θέτει μία σειρά πρόσθετες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις όπως την απαγόρευση χρήσης του ακάλυπτου χώρου για τοποθέτηση μηχανημάτων, άχρηστων υλικών εργαλείων κ.α. και καύσης εντός του έργου κάθε μορφής υλικού, την λήψη μέτρων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας και την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που θα εγκριθούν έστω και αν μέρος των εργασιών κατασκευής και λειτουργίας του έργου γίνει από οποιονδήποτε τρίτο και οφείλει την διευκόλυνση των αρμόδιων Υπηρεσιών σε περιπτώσεις ελέγχων.

Σύμφωνα με τον Φορέα, πριν την εκκίνηση των εργασιών κατασκευής των έργων, θα πρέπει να ενημερωθούν οι κάτοικοι της περιοχής σχετικά με αυτά (μέγεθος, εύρος εργασιών, χρονική διάρκεια έργου) και να καταβληθούν όλες οι αναγκαίες προσπάθειες τήρησης των όρων και του χρονοδιαγράμματος των εργασιών. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε μπάζωμα ποταμού, χειμάρρου ή ρέματος ενώ αποκλείεται κάθε εργασία απόληψης ή απόθεσης χώματος ή γενικά αδρανών υλικών σε παρακείμενες δασικές εκτάσεις και κυρίως από και σε ποταμούς, χείμαρρους και ρέματα.

Οι εργασίες τυχόν εκσκαφών – κατασκευών θα πρέπει να συντονίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατόν η δημιουργία σκόνης και στις προσωρινές αποθέσεις υλικών να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή παράσυρσης από την βροχή και τον αέρα.

Εξάλλου, ο ίδιος φορέας για την υποστήριξη του έργου γνωμοδότησε θετικά για την διάνοιξη δασικού δρόμου μήκους 726,90 μέτρων και πλάτους 5 μέτρων για την πρόσβαση στο πεδίο απογείωσης – προσγείωσης των αεραθλητικών μέσων. Αντίστοιχες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις με τις δεσμεύσεις που ετέθησαν για τη δημιουργία του διαδρόμου αναφέρονται και γι΄ αυτό το έργο.

ΠΗΓΗ:economistas.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad