Πως απορρίπτουμε νόμιμα τους επαγγελματίες της πόλης μας - Diogenis Press

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Home Top Ad

Post Top Ad

Τρίτη 23 Απριλίου 2019

Πως απορρίπτουμε νόμιμα τους επαγγελματίες της πόλης μας


Είναι εύλογη η απορία πολλών Κορινθίων και ιδιαίτερα των επιχειρηματιών, πως γίνεται τα τελευταία κυρίως χρόνια, διαγωνισμοί που διεξαγάγει ο δήμος Κορινθίων και αφορούν προμήθειες, τροφίμων, ειδών καθαριότητας αλλά και σίτιση να έχουν ΠΑΝΤΑ ως μειοδότη τον ίδιο επιχειρηματία.

Η απορία αυτή γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, όταν διαπιστώνουν ότι εκτός των παραπάνω ο ίδιος επιχειρηματίας, όταν συμμετέχει και σε άλλου είδους διαγωνισμούς που τον αφορούν επαγγελματικά, πάντα αναδεικνύεται μειοδότης.

Προς Θεού, όλα είναι νομότυπα και δείχνουν κανονικά, παρά τις ενστάσεις και αντιδράσεις ομοειδών επιχειρηματιών που διαμαρτύρονται έντονα για αυτή την σύμπτωση που επαναλαμβάνεται διαρκώς.

Η θέση μας είναι ότι στους διαγωνισμούς αυτούς "μπαίνουν" συγκεκριμμένοι όροι που αποκλείουν...κάθε άλλη προσφορά, χωρίς να συναντάμαι τους όρους αυτούς σε άλλους διαγωνισμούς που δεν συμμετέχει ο επιχειρηματίας, γνωστός και για τις στενές φιλικές του σχέσεις με τον δήμαρχο Κορινθίων και το περιβάλλον του.

Τυχαίο; Τίποτα δεν είναι τυχαίο στην πόλη αυτή.

Το ερώτημα είναι, υπάρχει "καθοδήγηση" στους διαγωνισμούς αυτούς;

Υπάρχουν εξιδικευμένοι όροι στους δημοτικούς διαγωνισμούς που δημιουργούν ερωτηματικά ή ενδείξεις;

Ας δούμε τους παρακάτω όρους:

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

1.Να διαθέτουν κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2015,2016,2017) μέσο γενικό κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

2.Να διαθέτουν κατά την προηγούμενη της δημοσίευσης της διακήρυξης οικονομική χρήση, ήτοι του έτους 2017, ειδικό κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο του 60% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Αν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας, τότε:

α) πρέπει να διαθέτει μέσο γενικό κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο από το 200% του προϋπολογισμού του έργου (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

β) πρέπει να διαθέτει ειδικό κύκλο εργασιών κατά την οικονομική χρήση του έτους 2017 ίσο ή μεγαλύτερο του 100% του προϋπολογισμού του έργου (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

γ) υποβάλλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά για όσο χρόνο λειτουργεί.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

2.2.6.1 Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2015,2016,2017) και μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, να έχουν εκτελέσει ή να εκτελούν ορθώς:

Α) Τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις προμηθειών τροφίμων (είτε ολοκληρωμένες πλήρως είτε ολοκληρωμένες κατά το 60%), ειδικότερα:

α) κάθε μία από τις συμβάσεις αυτές πρέπει να περιλαμβάνει την προμήθεια τουλάχιστον δέκα (10) ειδών της παρούσας,

β) η μία (1) εξ αυτών να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την προμήθεια τουλάχιστον ενός (1) είδους κρέατος (βόειο, χοιρινό ή κοτόπουλο, κλπ) και τουλάχιστον ενός (1) είδους οπωρολαχανικών.

Τι θα μπορούσε να γίνει αντί αυτού που έκαναν;

Πρώτα από όλα δεν έπρεπε να υπάρχει ο όρος για κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο των 2.400.000 ευρώ για τρία συνεχόμενα έτη. Αυτό από μόνο του αποκλείει όλους τους επαγγελματίες του δήμου μας, είτε αυτοί έχουν κρεοπωλεία, είτε μανάβικα, είτε εμπορεύονται χαρτικά, ή είδη καθαρισμού κ.λ.π.

Δεύτερο θα έπρεπε να δημιουργηθούν περισσότερες κατηγορίες προιόντων. ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ.

Δηλ. Τα τρόφιμα ανάλογα με τις συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς στις εξής υποομάδες

α. Κρέατα

β. Προιόντα ξηρής αποθήκης

γ. Οπωρολαχανικά

Τα είδη βασικής υλικής συνδρομής χωρισμένα αντίστοιχα σε καθαριστικά, χαρτικά, σχολικές τσάντες, κ.λ.π.

Να προβλεπόταν στη διακήρυξη η δυνατότητα κατάθεσης προσφορών για κάθε υποομάδα ξεχωριστά, χωρίς να απαιτείται να δώσει κάποιος προσφορά για όλη την ομάδα προιόντων. Πόσο δε μάλλον αυτό το αστείο να θέλει κάποιος να δώσει προσφορά για χαρτικα ή καθαριστικά, ή σχολικές τσάντες και να πρέπει επι ποινή αποκλεισμού να δώσει και για κρέας και οπωρολαχανικά. Και αυτό μάλιστα να το έχει κάνει στο παρελθόν τουλάχιστον δύο φορές.

Έτσι θα έδιναν τη δυνατότητα σε πολλούς επαγγελματίες του Δήμου να συμμετάσχουν, και όχι τα πάντα να καταλήγουν σε έναν. Τον γνωστό ξέρετε…

Τα παραπάνω δεν είναι προϊόν φαντασίας, είναι η επίσημη διακήρυξη για το διαγωνισμό του ΤΕΒΑ, με τα τρόφιμα και τα είδη βασικής υλικής συνδρομής, που απευθύνεται σε απόρους.

ΥΨΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2.400.000,00 ευρώ για ένα χρόνο

Είναι πολλά τα λεφτά φίλε….

Αντίστοιχα άρθρα και στη πρόσφατη διαδικασία εκμίσθωσης των δημοτικών σφαγείων. Μειοδότης επί συνόλου ενός (1) συμμετέχοντα στη διαδικασία, συμπτωματικά ο ΙΔΙΟΣ.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!

Παραφράζοντας τη γνωστή σε όλους φράση του Ιούλιου Καίσαρα, λέμε ότι « Η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να φαίνεται τίμια, πρέπει και να είναι τίμια »....

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ‘’ΠΝΟΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ’’
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 23/04/2019


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad