Ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων ενιαίας ενίσχυσης ΟΣΔΕ 2020 - Diogenis Press

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Home Top Ad

Post Top Ad

Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020

Ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων ενιαίας ενίσχυσης ΟΣΔΕ 2020


Ξεκίνησε το πρωί της 28ης Φεβρουαρίου 2020 η διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του έτους 2020 μέσω της οποίας χορηγούνται όλες οι άμεσες ενισχύσεις, οι ενισχύσεις των μέτρων για τα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους, καθώς και εκείνες των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται με εκτάσεις ή ζωικό κεφάλαιο.

Η έναρξη της διαδικασίας εκκίνησε με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, ενώ πέρυσι η ίδια διαδικασία ξεκίνησε στις 10 Απριλίου 2019, δηλαδή σχεδόν ενάμισι μήνα αργότερα.

Δείτε εδώ τα Ενεργά Κέντρα Υποδοχής δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Δείτε εδώ τις οδηγίες διαδικασίας υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2020

Δείτε εδώ το εγχειρίδιο εγγραφής στις online εφαρμογές ΟΠΕΚΕΠΕ

Δείτε εδώ το εγχειρίδιο χρήσης ΟΠΕΚΕΠΕ Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2020


Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2020 υποβάλλεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σε ηλεκτρονική μορφή, από τον ίδιο τον δικαιούχο ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του:

με απευθείας χρήση της εφαρμογής υποβολής αιτήσεων, κατόπιν εγγραφής στο on-line σύστημα στην ιστοσελίδα του Οργανισμού ή
μέσω Κέντρου Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) που έχει πιστοποιηθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ειδικά για τον σκοπό αυτόν και δραστηριοποιείται στην περιοχή που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσής του παραγωγού, αφού πρώτα εκδοθεί ο μοναδικός «κωδικός υποβολής αίτησης».
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή, ενώ για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης στην υποβολή μέχρι την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020, θα επιβάλλεται ποινή ύψους 1% επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων).

Σε περίπτωση καθυστέρησης στην υποβολή μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή σε περίπτωση υποβολής αίτησης από την Τετάρτη 10 Ιουνίου και μετά), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

Προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. οδηγίες για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2020.

Παρέμβαση φορέων για διαφάνεια στις νέες συμβάσεις

Στο μεταξύ, διαφάνεια, ελευθερία, ανοιχτές διαδικασίες και επαναφορά στην κανονικότητα και την κοινή λογική ζητούν με κοινή τους παρέμβαση ΣΕΠΕ, ΣΕΚΕΕ και ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, τονίζοντας ότι ο ρόλος και το έργο του Φορέα Συντονισμού και τεχνικής υποστήριξης πρέπει να επανεξετασθεί με την λογική ανοικτού οικοσυστήματος με τεκμηριωμένες διαφανείς διαδικασίες, εύλογου κόστους.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής

Αξιότιμε κύριε υπουργέ, αξιότιμε κύριε πρόεδρε,

είναι παραδεκτό ότι το ΣΔΕΠΥΑΠ μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. που λήγει στις 13/03/2020 έχει ξεπεραστεί και δεν μπορεί να εφαρμοσθεί, καθώς ο ρόλος και το έργο του Φορέα Συντονισμού και τεχνικής υποστήριξης πρέπει να επανεξετασθεί με την λογική ανοικτού οικοσυστήματος με τεκμηριωμένες διαφανείς διαδικασίες, εύλογου κόστους.

Με δεδομένο ότι ο φορέας Συντονισμού- GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ παρέχει με δυσανάλογα μεγάλο κόστος αφενός μια υπολογιστική υποδομή που φιλοξενεί το λογισμικό υποβολής αιτήσεων που ανήκει στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αφετέρου μια δυναμική σειρά αναφορών λαθών για τις αιτήσεις που συλλέγονται και που παράγονται από λογισμικό αποσφαλμάτωσης, το οποίο δε μπορεί και δε πρέπει να διαφέρει ουσιαστικά από το αντίστοιχο λογισμικό διασταυρωτικών ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, παραθέτουμε τις προτάσεις μας.

Οι προτάσεις μας, λοιπόν, αφορούν:

1. Για την υπολογιστική υποδομή φιλοξενίας του λογισμικού υποβολής των αιτήσεων, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να αξιοποιηθεί άμεσα το κυβερνητικό νέφος (G-Cloud). Θεωρούμε ότι κατά προτεραιότητα με τη δική σας καταλυτική παρέμβαση το αρμόδιο Υπουργείο μπορεί να κινηθεί τάχιστα και να λύσει όλα τα διαδικαστικά και τεχνολογικά θέματα. Αν αυτό δε μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα, θα πρέπει να επαναδιαπραγματευτεί το κόστος με τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, με δεδομένο ότι αυτό θα το αναλάβουν τα ΚΥΔ. Τα ανωτέρω πρέπει να προβλεφθούν στη νέα σύμβαση που θα υπογράψουν τα ΚΥΔ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2020.

2. Για το λογισμικό παραγωγής των αναφορών λαθών, θέτουμε το απλό ερώτημα γιατί δεν το παρέχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ μιας και κάθε χρόνο στην σύμβαση που υπογράφει με τον Τεχνικό του Σύμβουλο υπάρχει πρόνοια για ένα παρόμοιο λογισμικό, με δεδομένο ότι αυτό ανήκει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν δεχθούμε ότι το κατάλληλο λογισμικό δεν μπορεί να παρασχεθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα ΚΥΔ, τότε μια δημόσια ανάρτηση των προδιαγραφών ανάπτυξη αυτού του λογισμικού θα επιτρέψει να προκύψουν διάφορες πιστοποιημένες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκδόσεις λογισμικού από διάφορους σχετικούς παρόχους και ας επιλέξουν με όρους αγοράς τα ΚΥΔ ποιο λογισμικό θα χρησιμοποιήσουν. Τα ανωτέρω πρέπει να προβλεφθούν στη νέα σύμβαση που θα υπογράψουν τα ΚΥΔ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2020.

Οι παραπάνω προτάσεις μας συνθέτουν ένα ανοιχτό σύστημα με όρους υγιούς ανταγωνισμού, δίχως αναίτιους αποκλεισμούς που οδηγούν σε αθέμιτες πρακτικές, δεν αποκλείουν δε κανέναν από τη συμμετοχή του στο σύστημα.

ΠΗΓΗ:agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad