Περιφέρεια Πελοποννήσου: Προμήθεια εξοπλισμού για τις φυσικές καταστροφές - Diogenis Press

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Home Top Ad

Post Top Ad

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Προμήθεια εξοπλισμού για τις φυσικές καταστροφές


Πρόσκληση με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, δημοσιοποίησε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔ ΕΠ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος”.

Η πρόσκληση απευθύνεται προς το υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας και τους φορείς του και η συγχρηματοδοτούμενη -από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)- δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται συνολικά σε 5.000.000 ευρώ.

Η δράση αφορά την πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύνων σχετικών με την κλιματική αλλαγή, με σκοπό την ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας των εμπλεκομένων φορέων διαχείρισης φυσικών καταστροφών (πυρκαγιές και πλημμύρες).

Οι επιμέρους κατηγορίες έργων που δύναται να χρηματοδοτηθούν αφορούν την αναβάθμιση/συμπλήρωση των απαραίτητων μέσων για την βελτίωση του συστήματος αποτελεσματικής αντιμετώπισης καταστροφικών φαινομένων, λόγω κλιματικής αλλαγής.

Ενδεικτικά έργα που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες, είναι:

Προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης, ειδοποίησης και αντιμετώπισης καταστροφικών φυσικών φαινομένων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην διασφάλιση της λειτουργικότητας του σχετικού εξοπλισμού, μέσω ενδεχομένως κατάλληλων συνδέσεων μεταξύ επιχειρησιακών κέντρων των φορέων Πολιτικής Προστασίας

Προμήθεια εξοπλισμού των δημοσίων φορέων, συμπεριλαμβανομένου και του υπουργείου Εθνικής Αμυνας ή/και σωμάτων ασφαλείας επιφορτισμένων με την πολιτική προστασία ή/και συνεπικουρούντων την πολιτική προστασία.

Ιδιαιτέρως για την προμήθεια εξοπλισμού, δύναται να χρηματοδοτηθούν μηχανήματα έργων και οχήματα ειδικής κατασκευής/τύπου, για την άμεση αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.

Απαραίτητος κρίνεται ο συντονισμός μεταξύ των αρμοδίων φορέων Πολιτικής Προστασίας, πριν την υποβολή σχετικών προτάσεων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, σε συμβατότητα με τα επιχειρησιακά σχέδια, προκειμένου να επιτυγχάνεται η αναγκαία συνέργεια και το βέλτιστο αποτέλεσμα, στις μελλοντικές ενέργειες αντιμετώπισης κινδύνων λόγω κλιματικής αλλαγής, που θα κληθούν να δρομολογήσουν.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από σήμερα Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 2 το μεσημέρι της Δευτέρας 2 Μαρτίου 2020.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), αυτά θα πρέπει να υποβληθούν ταχυδρομικά στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου (στη διεύθυνση Αλεξάνδρου Σούτσου 35, Τρίπολη 221 32), μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.


ΠΗΓΗ: www.ppel.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad